Verder naar inhoud

Garantie

Als consument heb je het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering van het product volgens de voorwaarden die in de relevante wetgeving zijn vastgelegd.

Deze garantie blijft van kracht als de fiets wordt overgedragen aan een andere eigenaar.

De garantie dekt 05

  1. De garantie biedt dekking voor alle originele onderdelen in verband met gebreken in vakmanschap en materiaal (bijvoorbeeld wanneer de producten niet overeenkomen met de productbeschrijving in de gebruikershandleiding of niet overeenstemmen met de advertentie van het product).
  2. Aanspraak op deze garantie dient rechtstreeks bij Cowboy te worden gemaakt. Elke herstelling onder garantie moet door Cowboy uitgevoerd worden, of de herstelling moet door Cowboy goedgekeurd worden vóór de uitvoering ervan. Zo niet heeft Cowboy het recht om de garantieclaim te weigeren.
  3. Tijdens de garantieperiode en voor de producten die van toepassing zijn voor deze garantie, zullen we het product kosteloos herstellen of vervangen (of het defecte onderdeel). De keuze tussen herstelling of vervanging hangt enkel en alleen af van Cowboy. Verzendingskosten om het herstelde of vervangen product naar jou te retourneren zijn ook voor onze rekening.
  4. Gedurende de eerste zes maanden van uw garantie hoeft u niet aan te tonen dat het gebrek al bestond op het moment dat u het product kocht.
  5. De garantie biedt geen dekking voor onjuiste montage of installatie van het product door de gebruiker, voor oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de bediening van het product of voor vervorming van het product, voor onderhoud in strijd met de onderhoudsinstructies van het product (zoals gebrek aan onderhoud van de remmen), voor normale slijtage, voor gebreken als gevolg van de normale gebruiksduur of levensduur van het product, zoals een lege batterij die door de consument kan worden vervangen, en door schade of gebreken door ongelukken.
Instagram Facebook Twitter YouTube